Gurdwara Sahib (Sikh Temple), Grande Prairie


download (1).jpg

download (2).jpg

download (3).jpg

download (4).jpg

download (5).jpg

download (6).jpg

images (3).jpg

images (7).jpg

images (8).jpg

images (9).jpg

images.jpg

images_23.jpg